30 Mayıs 2009 Cumartesi

Lojistik Stratejisinin Belirlenmesi

Etkin bir lojistik stratejisinin belirlenmesi için dikkate alınması gereken süreç aşağıdaki gibi olmalıdır.

·YÖNTEM : Firma hedefleri ve mevcut tedarik zinciri uygulamaları dikkate alınarak lojistik organizasyonun beklenen hizmet düzeyini karşılayacak şekilde yapılanması için en uygun yöntem tespit edilir.

·YAPI : Strateji belirlenirken Lojistik Organizasyon içindeki yapısal birimsel tam olarak tespit edilmelidir. Örneğin depoların yerleşimleri, kapasiteleri, dağıtım kanallarının durumu, üretim birimlerinin hangi ürünleri ürettiği gibi konular detaylı olarak hazırlanmalı.

·FONKSİYON : Lojistik organizasyonu oluşturan birimlerin belirlenen stratejiyi uygulamak için gerekli sorumluluk ve yetki alanlarının belirlenmesi ve eğer gerekiyorsa görev tanımlarının yeniden değiştirilmesi.

·UYGULAMA : Belirlenen stratejinin başarılı olabilmesinin en önemli yolu uygulanabilir olmasıdır. Uygulama aşamasında anahtar kelime “geçiş” olacaktır. Strateji uygulamaya konulmadan önce en uygun geçiş modeline karar verilmelidir, tercih edilen modele göre gerekli adımlar tespit edilmelidir. Öncelikle iletişim alt yapısının yeni sisteme uygunluyu kontrol edilmeli, arkasından mevcut prosedürler gözden geçirilmeli ihtiyaç varsa yönetimsel değişiklikler uygulama başlamadan yapılmalıdır.

Lojistik Stratejisinin Bileşenleri

·Nakliye : Mevcut nakliye yapısının istenilen hizmet kalitesini sağlayabilir mi?

·Taşeron : Mevcut lojistik sisteminde herhangi bir taşeron firma kullanılıyor mu? Taşeron kullanımı hizmet ve maliyet yapısında nasıl bir değişiklik yaratır.

·Bilişim altyapısı : Mevcut bilgisayar programları, yazıcılar, bant genişliği hedeflenen yapıya ulaşmak için yeterli mi?

·Rakipler : Rakiplerinizden daha iyi bir lojistik altyapınız var? Müşterilerinizin beklentilerine cevap verebiliyormusunuz?

·Bilgi : Lojistik operasyonu yürütürken kullanılan veriler güncel ve güvenilir mi?

·Stratejik gözden geçirme : Lojistik organizasyonun hedefleri firma hedefleri ile uyuşuyor mu?

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder