3 Haziran 2009 Çarşamba

Tedarik Zinciri Yönetimine Giriş

Tedarik Zinciri Nedir?
Hammadde tedarikçisinden nihai müşteriye kadar, her iki yönde ürün, bilgi ve fon transferinin “müşteri hizmet düzeyini” en az maliyet ile karşılayacak şekilde yönetilmesidir. Bir ürünün oluşturan ilk hammaddeden başlayarak, son tüketiciye ulaşması ile geri dönüşümünü de içeren tüm süreçlerin etkin yönetimi olarak da ifade edilebilir. Kabul görmüş tanımlara bakarsak;

"Müşteri beklentilerini karşılamak üzere firmalar arasındaki süreçleri kesintisiz ve değer yaratacak şekilde kurmak ve yönetmektir."
Institute for Supply Management

"Hammadde kaynağından üretime, depo yönetimine, stok takibine, sipariş ve dağıtım kanallarının yönetimine kadar olan süreçte tüm arz ve talebi yönetmektir."
The Supply Chain Council

Özetlemek gerekirse Tedarik Zinciri yönetimi kaynakları, talebi ve stokları yönetmektir.
Geleneksel işletmecilikte bilgi, para ve ürün akışı ayrı ayrı yönetilirken, Tedarik Zinciri Yönetiminde bu faktörler aynı anda ortak amaçları sağlamak için paralel olarak yönetilir.

Tedarik Zinciri Yönetiminin Amacı
Ürünlerin
▫Doğru miktarda
▫Doğru yerde
▫Doğru zamanda

istenilen yerde bulunması ve
▫Toplam zincir maliyetinin düşürülmesi
▫Beklenen müşteri hizmet düzeyinin karşılanması
için
▫Hammadde Tedarikçileri
▫Yan sanayiciler
▫Üretim tesisleri
▫Depolar
▫Satış noktalarının
etkili entegrasyonudur.

Bu amaca ulaşmak için izlenecek yollar kısaca;
•Lojistik maliyetleri düşürmek,
•Tedarik Zincirinin toplam cirosunu arttırmak.
•Tedarik Zinciri oluşturan firmalar arasında güveni ve bağlılığı sağlamak.
•Tedarik Zinciri optimizasyonunu sağlamak.
•Zincir içinde entegrasyonu ve koordinasyonu artırmak,
•Tahmin, planlama, üretim ve tedarik süreçlerinin senkronizasyonunu sağlamak,
•İzlenebilirliği gerçekleştirmek,
•Süreç ve veri standartizasyonunu sağlamak,
•Otomasyonu düzeyini yükseltmek,
•Katma değer yaratmayan işlemleri azaltmak
ve bütün bunları yaparken "müşteri hizmet düzeyini" hedeflenen düzeyde kalmasını sağlamak.

Tedarik Zinciri Yönetiminin Önemi
•Her firma farkında olmasa da bir tedarik zincirinin parçasıdır.
•Zincirde bir üyenin katlandığı maliyete aslında hepsi katlanır.
•Tedarik zinciri en zayıf halkası kadar güçlüdür. Zincirin kopması ya da süreçlerden birinin aksaması durumunda eski haline gelmesi kaynak kaybına neden olur.
•Rekabet artık zincirler arasıdır.


KAYNAKLAR
•The Supply Chain Council http://www.supply-chain.org/
•Chopra & Meindel, 2004
•Doç. Dr. Nazlı Wasti Pamuksuz / ODTÜ Endüstri Mühendisliği (Ders Notları)
•D. Taylor, “Supply Chains: A Manager’s Guide,” Addison-Wesley, 2004.
•Ph.D.Robert A.Novack,”Introduction to Supply Chain Management”


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder