2 Mart 2012 Cuma

Hazır Giyim Tedarik Zinciri

Bir hazır giyim firmasında tedarik zinciri, henüz ürün oluşmadan tasarım aşamasında başlamaktadır, sırasıyla elyafın, ipliğin, kumaşın üretilmesi ile devam eder, konfeksiyon işleminden sonra nihai ürünün hazır giyim perakendecisi yolu ile mağazalarda son tüketiciye ulaşması ile sonlanır ancak hazır giyim tedarik zinciri aynı zamanda ürünün geri çağırılması, satış noktaları arası transferini ve iadesi süreçlerini de kapsar. Hazır giyim tedarik zincirinde kilit düğüm hazır giyim perakendecisidir, tüm zincirde arz talep dengesini kuran bu işletmedir. Hazır giyim perakendecisi tedarik zincirini yönetirken bir tercih yapmak zorundadır, ya etkin tedarik zinciri yönetimi ile optimum stok tutarak kısa tepki süreleri ile çalışacak ya da verimli tedarik zinciri yönetimi ile en az stok ile tepki süresinin uzamasını göze alacaktır. Burada hangi yöntemin seçileceği işletmenin bulunduğu hazır giyim kategorisi, tedarik kaynaklarının yakınlığı, ürün özellikleri, tasarım özellikleri ve müşterinin işletmeden beklentileri ile ilgilidir.
Şekil 1 : Hazır giyim tedarik zinciri
Hazır giyim perakendecilerinin tedarik zincirini yönetirken karşılaştığı en büyük problem doğru ürün karışımını mümkün olan en ekonomik stok seviyesi ile karşılamak zorunda olmalarıdır, ancak bunu sağlamak hatalara yer vermeyecek kadar karmaşık bir dengeyi korumak anlamına gelmektedir. Hazır giyim perakendecisinin satış (mağaza) alanı belirlidir, stok bulundurma kapasitesi sınırlıdır ve bulundurma maliyeti oldukça yüksektir, buna rağmen müşteri talebi çok çeşitli ve değişkendir. Bunun yanında ürün arzı tasarım sürecini de ilave edersek yaklaşık 1 yıl gibi bir süreyi kapsamaktadır.
Hazır giyim tedarik zincirini yönetmek zorunda olan perakendeci 1 yıl önceden müşteri talebini tahmin etmek, buna göre tasarım yapmak ve ürünün rengine, modeline, kumaş tipine, elyafına karar vermek zorundadır. Perakendecilerin bugünün piyasa koşullarında rekabet edebilmeleri için çok daha detaylı, talebe ve tahminlere dayalı bir tedarik zinciri yönetimine ihtiyaçları bulunmaktadır.
Hazır giyim tedarik zincirinin amacı perakendecinin stratejik hedefleri doğrultusunda, doğru ürünü, doğru fiyat ile doğru zamanda, doğru mağazada bulundurması olmalıdır. Perakendecinin tedarik zinciri maliyetini etkileyen en önemli faktör stok maliyetidir, yüksek stoklar, bulundurma maliyeti yanında perakendeciyi indirim yapmaya zorlayan bir sürecin başlangıcı olabilirler, aynı zamanda yetersiz stok, satış kayıplarına ve müşteri hizmet düzeyinin düşmesine neden olabilir. Bu denge müşteri memnuniyetini sağlamanın zorlaştığı, rekabetin sertleştiği ve yatırımcıların operasyon maliyetleri üzerindeki baskıları yüzünden son yıllarda oldukça önem kazanmaktadır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder